tarihçe
1960 yılında babamız ve ustamız Mustafa DEMİRTAŞ tarafından,
25 yaşında iken kurmuş olduğu matbaamız, aile şirketi olarak
Levent ve Metin DEMİRTAŞ kardeşler tarafından teknolojik yatırımlarını
devamlı arttırarak, faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir.