baskı
öncesi

Tasarımın baskıya dönüşümü :
Tasarım, prova, film ve kalıp ünitelerimizde
baskı için gerekli ön hazırlıklar yapılır.